Sobotnia konferencja, która odbyła się w naszej parafii przyciągnęła wielu uczestników. Prelegenci, Państwo J.J. Żydkowie przedstawili temat od strony zarówno duchowej, jak i czysto fizycznej. Biochemia zaskoczyła wielu z nas, pozwoliła spojrzeć na akt seksualny z szerszej, zupełnie innej perspektywy. Natomiast liczne przykłady z Pisma Świętego pokazały, jak mamy realizować temat w naszej codzienności. Spotkanie było odpowiedzią na potrzeby małżeństw, które chciały poznać jaki był zamysł Pana Boga, który stwarzając człowieka jako kobietę i mężczyznę, chciał by jednoczył się on nie tylko duchowo, ale i cieleśnie.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow