Wczoraj 26.05.2018 r., bazylice NSPJ w Trzebini sakrament prezbiteratu otrzymało 5 diakonów z WSD Salwatorianów w Bagnie. Nowo wyświęconym kapłanom z serca gratulujemy i życzymy wielu łask Bożych na kapłańskich drogach. Pamiętamy o Was w modlitwie!

„Kto raz skosztował owoc trwania przy Tobie Panie, 

wie, czym jest szept miłości, wie, czym jest powołanie…

Kto w sercu swym rozeznał Bożego głosu drżenie

na zawsze pozostanie Bożego Mistrza cieniem…

I choćby sił zabrakło i drogi szlak się skończył

pójdzie po wydmach życia kto z Tobą raz się złączył.

Na szarych drogach życia ostoją bądź nam Panie –

tym, którym powierzyłeś Twój dar – powołanie…” 

autor nieznany
Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow