W przyszłą niedzielę 13 stycznia o godz. 15.00 zapraszamy do dolnego kościoła członków wszystkich grup parafialnych działających przy naszym kościele na coroczne spotkanie opłatkowe. Będzie to świetna okazja do wspólnego biesiadowania w duchu radości bożonarodzeniowej. 

Serdecznie zapraszamy!!!

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow