Przez cały miesiąc listopad zapraszamy na różaniec z wypominkami o godz.
17.30.
W tym tygodniu w sposób szczególny polecamy zmarłych z ulic:
3 XI (w niedzielę ) za zmarłych z ul. Argentyna
4 XI w poniedziałek) za zmarłych z ul. Grotowej
5 XI (we wtorek) za zmarłych z ul. Jemiołowej
6 (w środę) za zmarłych z ul. Kalinowej
7 XI (w czwartek) zmarłych z ul. Pocztowej
8 XI (w piątek) zmarłych z ul. Pszczelej
9 XI (w sobotę) zmarłych z ul. Sadowej i Sarniej
10 XI (w niedzielę) zmarłych z ul. Grzybowej i Laskowej

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow