Przez cały miesiąc listopad zapraszamy na różaniec z wypominkami o godz. 17.30.
W tym tygodniu w sposób szczególny polecamy zmarłych z ulic:
24. XI (w niedzielę ) za zmarłych z ul. Ciasna, Długa, Kolorowa, Łączna, Derkaczy, Żelazna.
Od 25 – 29 listopada ( poniedziałek-piątek) za zmarłych z ul Bystrzańskiej.
30. XI (w sobotę) za zmarłych przy których ulic nie podano lub wypominki zostały złożone po
terminie.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow