Przez cały miesiąc listopad zapraszamy na różaniec z wypominkami o godz. 17.30.
W tym tygodniu w sposób szczególny polecamy zmarłych z ulic:
10 XI (w niedzielę ) za zmarłych z ul. Grzybowej i Laskowej.
11 XI w poniedziałek) za zmarłych z ul. Wspaniała, Startowa, Stefanki,
12 XI (we wtorek) za zmarłych z ul. Czołgistów, Dzięciołów
13 XI (w środa) za zmarłych z ul. Kąpielowa, Podleśna.
14 XI (w czwartek) zmarłych z ul. Jabłeczna, Zakładowa, Junacka.
15 XI (piątek) zmarłych z ul. Jaskółcza, Partyzantów.
16 XI (sobota) zmarłych z ul. Piwna, Pogodna, Promienna.
17 XI (niedziela) zmarłych z ul. Pokoju, Tenisowa.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow