ZADANIE: Wraz z całą rodziną pomódl się o beatyfikację o. Franciszka Jordana.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow