21.12

  1. Gdzie o. Franciszek spędził ostatnie lata swojego życia?
  2. Kiedy dokładnie zmarł o. Jordan?

ZADANIE: Pomódl się za wszystkich chorych i cierpiących.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow