06.12.2017

  1. Ilu nauczycieli uczyło małego Jana?
  2. Jak spędzał czas z kolegami?

ZADANIE: Pomódl się za wszystkich nauczycieli, którzy cię uczą.

Odpowiedzi wrzucamy do koszyka przed roratami godz. 18:00

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow