Duszpasterstwo Salwatoriańskie BAGNO zakończyło kolejny rok formacyjny. Tym razem połączyło się to z pożegnaniem duszpasterza Bagniaków- ks. Pawła Radziejewskiego SDS. Jako wyraz wdzięczności młodzież nagrała autorską piosenkę ks. Pawła!

Posłuchajcie sami ! Pięknie

 

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow