Nadeszła chwila do której przygotowywaliśmy się przez cały Wielki Post! Dziś w nocy wyśpiewaliśmy światu radosną wieść o Zmartwychwstałym! Pan Zmartwychwstał, prawdziwe Zmartwychwstał ALLELUJA!!!!!
Dołączamy się do życzeń ks. Proboszcza Wiesława Ogórka SDS, winszując aby w każdym z nas promieniał Zmartwychwstały Jezus. Aby nasze życie, było jedną wielka pieśnią dziękczynną ku chwale Boga!
Wspaniałych Świąt Wielkanocnych!!!

 

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow