Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że dnia 15 marca 2019 roku w Tanzanii, do Domu Ojca odszedł Ks. Andrzej Urbański, wieloletni misjonarz i przełożony generalny (1999-2012)

ur. dnia 11 maja 1947 roku w Rajczy
nowicjat rozpoczął dnia 14 sierpnia 1963 roku w Bagnie
profesję wieczystą złożył dnia 15 sierpnia 1970 roku w Krakowie
święcenia kapłańskie przyjął dnia 9 czerwca 1973 roku w Krakowie

W tych dniach przebywał w Tanzanii z okazji Srebrnego Jubileuszu Jordan University College, który tworzył i rozwijał.

 

„Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa kapłan Andrzej, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Amen.”

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow