Wielki Piątek… „Naucz mnie kochać Ciebie, kochać krzyż Twój, rany Twoje i Serce. Weź myśli moje, Jezu. Pozwól mi oprzeć znużoną głowę na krzyżu i trwać…”

 

 

 

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow