Podjęliśmy decyzję o zawierzeniu naszej parafii Najświętszej Maryi Pannie. Chcemy by było to świadome zawierzenie naszych rodzin, małżeństw, wspólnot parafialnych i każdego kto mieszka w Cygańskim Lesie. Historia pokazuje, że Ci, którzy świadomie zawierzą się Maryi, w chwilach prób zwyciężają bądź zostają ocaleni. Do tego uroczystego aktu chcemy się przygotować poprzez homilie i nabożeństwa. Przez trzy dni w czwartek, piątek i sobotę po każdej Mszy Świętej będziemy prosić Matkę Najświętszą o wstawiennictwo za naszą parafią. A uroczysty akt zawierzenia dokona Ksiądz Proboszcz w przyszłą niedzielę podczas czuwania Fatimskiego w godzinie Apelu o 21:00. Przybądźcie licznie na to wydarzenie!

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow