Każdego 22 dnia miesiąca modlimy się do Św. Rity. Ze względu na zaistniałą sytuację nie możemy zgromadzić się w kościele. Mamy jednak możliwość złożenia próśb i podziękowań do św. Rity drogą internetową. Można je złożyć wysyłając na emaila parafialnego cyglasparafia@gmail.com. złożone prośby zostaną przedstawione Św. Ricie w nowennie którą odmówimy w niedzielę 22 marca po Mszy św. o godz. 18.00.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow