Modlitwa w intencji Misji Świętych

O dobry i miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji Świętych, które będą odbywać się w naszej parafii. Spraw łaskawie, by ten szczególny czas przyniósł naszym duszom zbawienny pożytek.

Prosimy ześlij Ducha Świętego na serca wszystkich Parafian. Umocnij to, co słabe, ulecz to, co chore, pojednaj to, co skłócone, oświeć to, co zakryte ciemnościami grzechu. Pomóż nam otworzyć swoje serca na ogrom Twojej łaski. Oby w naszej Parafii nie było nikogo, kto pozostałby głuchy na Twoje Słowo i oporny na działanie Twojej miłości i łaski.

Panie Jezu! Pomóż nam dobrze przygotować się do tego czasu Misji Świętych.

Niech za Twoją  łaską odnowi się oblicze naszej parafii. Amen

 

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow