Już od 3 lat działa w naszej parafii Dziecięca Grupa Misyjna Jordanki. Swoją działalnością wsparła salwatoriańskie placówki misyjne niemal na każdym kontynencie 😉 Wczoraj cała jordankowa rodzina świętowała kolejne urodzinki! Dzień pełen wrażeń rozpoczął się od spotkania z Anią Olmą, która wkrótce wyjeżdża na misje do Hondurasu. Dzieciaki tradycyjnym jordankowym wierszykiem włączyły Anię do grupy małych misjonarzy i zapewniły o wsparciu modlitewnym ☺️ Po miłym spotkaniu nadszedł czas na rolkowisko i chwile aktywnego szaleństwa. Po powrocie do kościoła, na dzieciaki czekała już cała, bardzo liczna rodzina jordankowa, która spędziła słodko i wesoło wspólnie czas☺️

Wszystkim Jordankom-tym mniejszym i większym życzymy nieustającego zapału do pomagania innym! 🥰

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow