Od 30.12.2019  do 4.01.2020

Poniedziałek – nieczynna

Wtorek- nieczynna

Czwartek  – od godz. 8.00-9.00

Sobota – po wieczornej Mszy św.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow