Dziecięca Grupa Misyjna Jordanki z okazji Tygodnia Misyjnego organizuje akcję: „Pluszaki zbieramy, chorym dzieciom czas umilamy” . Jest to zbiórka pluszowych maskotek, które przekazane zostaną  podopiecznym Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej. Zachęcamy do przynoszenia nadających się do zabawy, czystych pluszaków do przyszłej niedzieli na zakrystię.

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow