Dziś, 28 września 2020 r. w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, o godzinie 15:00 na placach, rogach i skrzyżowaniach ulic miast, miasteczek i wsi, po raz trzynasty pojawili się ludzie, by odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego w ramach akcji Koronka na ulicach miast świata. Także pod naszym krzyżem misyjnym zebrali się parafianie wraz z kapłanami aby polecać świat i naszą parafie Miłosierdziu Bożemu 🥰

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow