21 listopada swoje imieniny obchodził ks. Janusz Barglik SDS. Ze względu na rekolekcje kapłańskie, na których przebywał,  Msza Święta w Jego intencji odbyła się 28 listopada. Delegacje wraz z Księdzem Proboszczem na czele podziękowały swojemu kapłanowi za tak oddaną pracę na rzecz parafii, dzieci i dorosłych.

Ks. Janusz jest katechetą w szkołach naszej parafii, prowadzi Grupę Adoracyjno- Biblijną oraz jest duszpasterzem dzieci. Dziękujemy Mu za ogromne zaangażowanie i pasję, z jaką posługuje w naszej parafii! Dobrze, że Jesteś Księże 🙂

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow