W poniedziałek 24 czerwca cała wspólnota parafialna świętowała imieniny naszego drogiego ks. Jana Stramy SDS. Podczas Mszy Św. wszyscy modlili się o potrzebne łaski dla solenizanta oraz dziękowali za godną naśladowania postawę pełną pokory i służby, szczególnie w sakramencie pokuty. Niech św. Jan Chrzciciel wyprasza dla ks. Jana potrzebne łasi!

 

 

 

 

 

 

 

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow