Dzisiejszą Mszę Św. o godz.11.00 uświetniła dziecięca schola z parafii NMP Królowej Polski „SalvaScholka”. Wspólne kolędowanie trwało jeszcze po Mszy, gdyż parafianie chętnie zostali aby posłuchać bardziej i mniej znanych kolęd i pastorałek w dziecięcym wykonaniu. Gościnny występ był okazją do promowania świeżo wydanej płyty z kolędami i pastorałkami. Dziecięca radość udzieliła się także naszym najmłodszym parafianom, którzy chętnie dołączyli się do śpiewu;-) Scholistkom z „SalveScholka”, ks. Przemysławowi Marszałkowi SDS, który jest opiekunem grupy oraz rodzicom gratulujemy talentu dzieci i życzymy Platynowej Płyty

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow