Działalność Jezusa nie skończyła się na Golgocie a nawet na pustym grobie. Pamiętamy, jak po Zmartwychwstaniu spotykał się z uczniami aby umocnić ich wiarę i budować wraz z nimi rodzący się Kościół. Dlatego nie możemy zatrzymać się na rozważaniu drogi Krzyżowej, musimy iść dalej. Już od najbliższej soboty 7 kwietnia rozpoczynamy nabożeństwa Drogi Światła, które pomogą nam zrozumieć i zgłębić to, co wydarzyło się po Zmartwychwstaniu Jezusa i powinno być także naszym udziałem.

Zapraszamy na nabożeństwa Drogi Światła, które odbywać się będą w naszej parafii przez kolejne soboty. Pierwsze nabożeństwo odbyło się w sobotę 07.04.2018r. Kolejne odbędzie się w najbliższą sobotę tj. 21.04.2018 r. o godz. 17.15

 

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow