Od września startujemy 😉 Zapraszamy wszystkich młodych wiekiem i duchem do wspólnej niedzielnej modlitwy eucharystycznej!

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow