Imieniny Księdza Proboszcza :-)

Imieniny Ks. Proboszcz minęły pod znakiem modlitwy oraz wyrazów sympatii i wdzięczności. Licznie zgromadzeni przedstawiciele grup parafialnych ustawili się w dłuuuuugiej kolejce, aby obdarować swojego Proboszcza dobrym słowem i uściskiem! Za całe dobro-dziękujemy! Niech Matka Najświętsza prowadzi Cię Księże...

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow