Tak Na Serio już wkrótce!!!!

Co właściwie znaczy dla Ciebie „zaprosić Pana Boga do naszego małżeństwa”? Czy są to jedynie słowa będące w zgodzie z doktryną Kościoła, ale nie posiadające realnego odzwierciedlenia w życiu? Czy może uważasz, że doskonale rozumiesz ich znaczenie i Wasze...

Uliczna ewangelizacja tańcem!

Każdy z nas powołany jest do tego, aby nieść światu Chrystusa. Najważniejsze jest to, aby nie zatrzymywać Go tylko dla siebie, ale dzielić się Jego miłością! W myśl tej ważnej zasady nasza parafialna grupa „Bagno” postanowiła wyjść z radością...

Nasi parafianie na pielgrzymim szlaku.

30 kwietnia, po raz 7 wyruszyła Piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej do Łagiewnik. I tym razem nasi parafianie pielgrzymowali do stóp Miłosiernego, aby wypraszać potrzebne łaski. Pielgrzymowanie jest nie tylko modlitwą ale także pięknym świadectwem, danym innym. Spotkania z ludźmi,...

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow