Kolędowa niedziela w naszej parafii ;-)

Niedziela Chrztu Pańskiego była w naszym kościele dniem radości i świętowania. Mszę Świętą o godz. 12.30 ubogacił swoim występem chór Echo, który po Eucharystii dał krótki koncert kolęd.   Dalszą częścią świętowania było spotkanie opłatkowe członków wszystkich grup parafialnych....

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow