Jordanki z wizytą w Peru ;-)

Na ostatnim spotkaniu Dziecięcej Grupy Misyjnej Jordanki dzieciaki odwiedził niezwykły  gość! Prosto z Ameryki Południowej na urlop przyjechała świecka misjonarka Pani Gabriela Filonowicz, która pochodzi z Bielska-Białej. Nasi mali misjonarze mieli okazję poznać prawdziwą misjonarkę, która już kilkanaście lat...

Imieniny ks. Janusza Barglika SDS

21 listopada swoje imieniny obchodził ks. Janusz Barglik SDS. Ze względu na rekolekcje kapłańskie, na których przebywał,  Msza Święta w Jego intencji odbyła się 28 listopada. Delegacje wraz z Księdzem Proboszczem na czele podziękowały swojemu kapłanowi za tak oddaną...

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow