Zbiórka odzieży dla dzieci w Zambii.

Odpowiadając na apel salwatoriańskich misjonarzy w Zambii, nasza parafia serdecznie zapraszamy do włączenia się do akcji „Paczka dla dzieciaczka”. Wolontariuszka pracująca z dziećmi tak opisuje  idee zbiórki: „Kochani szukamy osób, które zechciały zaangażować w akcję „Paczka dla dzieciaczka” i...

Pierwszy parafialny spacer ;-)

Św. Jan Paweł II słynął ze swojego zamiłowania do gór i piękna przyrody, „na łonie natury, z dala od codziennych trosk, duch łatwiej otworzył się na rzeczywistość nadprzyrodzoną, która nadaje sens i wartość ziemskim przedsięwzięciom i planom.„ Idąc za jego...

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow