Jordankowy wypoczynek ;-)

Dziecięca Grupa Misyjna „Jordanki” miała wyjątkowo pracowity Wielki Post w tym roku. Oprócz jordankowych zadań wielkopostnych, przygotowały własnoręcznie około 60 kartek świątecznych. Kilkanaście z nich powędrowało do salwatoriańskich placówek misyjnych niemal na całym świecie. Resztę dzieci zaniosły wraz z...

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow