X Tydzień Biblijny w Polsce.

II Ogólnopolskim Dniem Czytania Pisma Świętego rozpoczynamy w Polsce- X Tydzień Biblijny. W tym roku odbywa się on pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Jest to kolejna okazja, aby zastanowić się jaką rolę w moim życiu odgrywa Słowo Boga,...

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow