W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Zgromadzenie Salwatorianów obchodzi swoje urodziny. W tym roku są to już 138!

Kochani Salwatorianie! W dniu Waszego święta pamiętamy o Was w modlitwie i dziękujemy za całego dobro, które czynicie w naszej parafii! Za wstawiennictwem o. Franciszka Marii od Krzyża Jordana polecamy Niepokalanie Poczętej całe Zgromadzenie. Kolejnych 138 lat z nami

Wdzięczni  Parafianie 😘😘

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow