W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Zgromadzenie Księży Salwatorianów obchodziło swoje święto patronalne. To właśnie 8 grudnia 1881 r. zostało założone Towarzystwo Boskiego Zbawiciela popularnie zwane Salwatorianami.

Książa pracujący w naszej parafii, w tym ważnym dniu odnowili swoje śluby zakonne oraz powierzyli Niepokalanej całe Zgromadzenie Salwatorianów. Z okazji święta patronalnego nad głównymi drzwiami naszego kościoła został zamontowany cytat z Ewangelii św. Jana, który był inspiracją dla o. Franciszka Jordana do powołania Towarzystwa Boskiego Zbawiciela.

Wszystkim Salwatorianom, a szczególnie Księżom pracującym w naszej parafii składamy serdeczne życzenia i otaczamy modlitwą 😉

Please enter Google Username or ID to start!
Example: clip360net or 116819034451508671546
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow